- Det individuella & unika ledarutvecklings-programmet

Kurser

Ledarutvecklaren

Grundprogrammet

Grundprogrammet består av individuella träffar, där du i en trygg miljö och i din egen takt utvecklar ditt inre ledarskap, vilket har visat sig ge goda, lönsamma, hållbara och hälsostärkande resultat. 


När vi ses, går vi igenom upplägget som vi anpassar efter din livssituation. Under hela programmet har vi ett gediget samarbete, du och jag, med fingertopps-känsla och lyhördhet

.

Innehåll: Ledarutvecklaren SPOT-ON, KASAM-frågor, stress-frågor samt Inspiration till cirkulära affärsmodeller. Behandlingar enligt Traditionell Kinesisk Medicin, samtal, övningar och mentala "nycklar". En test på nätet (DiSC för ledare) och två analoga tester samt 12 träffar á 2 timmar under minst ett år.

Vid utbrändhet och när du behöver manifestera en utveckling, lägger vi in kompletteringsträffar utöver grundprogrammet, allt utifrån vad din utveckling behöver.

Ledarutvecklaren

 SPOT-ON

Ledarutvecklaren SPOT-ON är en individuell och fristående kurs, samtidigt som det är inledningen på Ledarutvecklarens Grundprogram.


Tidsomfattning:
Ett kostnadsfritt zoom-samtal 0,5  timmar. Digital test på nätet (DiSC för ledare) 25 minuter samt  3 individuella träffar á 2,0 timmar.


Du får de insikter som just du behöver för att skapa mer engagemang och arbetsglädje hos dina medarbetare.  Det skapar mening i din organisation, stolthet över er arbetsplats och era prestationer. Det visar sig i ett bättre värdskap, service och bemötande av kunderna.

Ledarutvecklaren

 PersonligUtveckling

För dig som vill ”prova på” Ledarutvecklarens koncept samt för dina medarbetare när det gäller stress-hantering samt värkande axlar och nacke.


Tidsomfattning:

2,0 timmar/ träff, antal individuella träffar efter behov och samt består av stresshantering, akupressur-behandling och/eller friskvårds-massage.

Att hantera sin stress är en viktig kunskap i vår vardag, vilket stärker vår hälsa och kan förhindra ohälsa. Konceptet är mycket uppskattat och ger goda resultat hos deltagarna samt är läkande vid utbrändhet. Antal träffar beror på medarbetarens hälsotillstånd..

Ledarutvecklaren

Stärka & Balansera

För dig när du vill/behöver boosta dig med energi och av-slappning. Här får du lära dig tekniker att stärka & balansera dig själv. Bra när du står inför speciella utmaningar

och vill ha extra energi eller när du har haft en tuff och ansträngande period och vill återhämta dig. Det är också en effektiv och verksam början på vägen tillbaka vid utbrändhet.


Ledarutvecklaren - Stärka & Balansera består av individuella träffar där du får lära dig hur du själv stärker din hälsa på ett unikt och effektivt sätt genom medicinsk Qigong eller den Koreanska HandTerapin. 


Tidsomfattning och innehåll:
Under en tidsperiod på 21 dagar träffas vi vid fyra tillfällen(totalt 15 tim) där vi går igenom någon av de två teknikerna. Mellan träffarna tränar du dagligen själv, vilket är en förutsättning för ett lyckat resultat och du har fått

 - ett koncept för livet!

unsplash