Integritetspolicy

AnimaElata har som avsikt att vara transparenta med hur din information används och vill med den här sidan förtydliga detta. Som användare eller besökare av denna hemsidas accepterar du de riktlinjer som beskrivs i dessa villkor och samtycker till den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Personuppgiftsansvar

Jag (Gunilla Nilsson) är personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter på AnimaElatas hemsida. Att vara personuppgiftsansvarig innebär att jag måste se till att du som besökare är medveten om att jag samlar in dina personuppgifter, hur jag gör det och varför. Jag ser även till att du aktivt kan begära att få dina uppgifter ändrade, begränsa hur jag använder dina uppgifter, begära ut de uppgifter jag har om dig eller använda rätten att bli helt raderad från mitt system. Jag delar inte dina uppgifter till tredje part utan att du själv har godkänt detta.

Varför samlar jag/vi in dina uppgifter?

AnimaElata samlar in och använder dina personuppgifter enligt ovan för att förbättra och anpassa våra tjänster, för att tillgodose dina önskemål och för att samla in statistik om, och utveckla vår, webbplats.

Hur samlas uppgifterna in?

Det vanligaste sättet för mig att få in uppgifter är att du själv väljer att delge dem via mejl eller i ett kontaktformulär. Det går alltid att i efterhand be mig ändra uppgifter, delge dig dina uppgifter eller tar bort dig helt från mindatabas.

Cookies/kakor

Jag samlar även in uppgifter via så kallade “cookies” här på hemsidan. Det är små textfiler som lagras i din dator och som hjälper mig att se statistik över våra besökare på hemsidan. Cookiefilerna är helt anonyma och innehåller ingen personlig information förutom din IP-adress.
Du kan själv välja om du vill acceptera eller blockera cookies. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra webbläsarens inställningar så att den nekar cookies. Nedan följer några exempel på hur du gör för respektive webbrowser.

Observera att om du väljer att blockera cookies så kan detta i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen/webbapplikationen.

Vilka uppgifter samlas in?

Beroende på i vilka situationer du kommer i kontakt med AnimaElata så kan dina personuppgifter vara inom någon av nedanstående kategorier:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Användarinformation om hur du använder minhemsida och mina tjänster. Sådan information kan inkludera IP-nummer, typ av enhet och webbläsare och även information om hur du interagerar med på vår site, exempelvis vilka sidor du besöker.
 • Annan information som jag mottar från dig igenom din kontakt med mig.

Vänligen notera att personlig information som möjliggör identifiering av dig, eller annan känslig information, som du förser genom AnimaElatas öppnakommunikationskanaler såsom direktmeddelanden i sociala medier, kan komma att läsas och samlas in av andra. Exempelvis om du skriver en kommentar i sociala medier och lämnar ut uppgifter så att fler kan ta del av dem.

Lagring av personuppgifter

De uppgifter som du uppger i kontaktformuläret lagras enbart i mindatabas för att jag ska kunna administrera din fråga/intresseanmälan. Jag garanterar att dina uppgifter inte kommer att vidarebefordras till tredje part.
Genom att skicka förfrågan via kontaktformulär till mig så ger du ditt samtycke till att jag hanterar dina personuppgifter enligt nedan:

 • Din förfrågan läggs upp i en mapp som bara jag har tillgång till.
 • Jag använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte de samlats in för.
 • Dina uppgifter sparas inte längre än nödvändigt.
 • Varje enskild person kan när som helst be mig att ta bort dennes personuppgifter ur mitt system, genom att kontakta mig.

Informationssäkerhet

Jag ser allvarligt på informationssäkerheten och jag är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. Jag hanterar all information i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner för att kunna skydda den mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Jag kommer att behålla dina personuppgifter så länge du är kund hos mig eller så länge de behövs för att kunna tillgodose dig med den information/hjälp du önskar. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras. Observera att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra åtagande som ingår i mittavtal med dig eller annan laglig grund, exempelvis information om avtal, fakturerade tjänster och kan därför inte begränsas eller raderas.

Vilka rättigheter har du över dina uppgifter?

 • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som jag lagrar.
 • Du har rätt till att vända dig till mig och be om att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Du har rätt att få dina uppgifter raderade. Detta gäller dock inte om det finns nationell lagstiftning som hindrar mig från att göra detta.
 • Du har rätt att begära att dina uppgifter begränsas till att användas till vissa avgränsade syften.
 • Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som jag utför.
 • Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du anser att vi inte behandlat dina uppgifter på rätt sätt. Klagomål lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten www.imy.se

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på vår webbplats kan du begära att jag tar bort alla personuppgifter jag har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som jag är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Frågor angående integritetspolicyn

Om du har frågor eller synpunkter gällande min integritetspolicy och informationshantering, eller om du vill att jag ska uppdatera/radera dina uppgifter från min databas, vänligen kontakta

gunilla.nilsson@animaelata.se 

unsplash